Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis biedt voor langere of kortere tijd onderdak, begeleiding en zorg aan kinderen tussen de vier en achttien jaar.  Een gezinshuis functioneert zoveel mogelijk als een ''gewoon'' gezin en biedt warmte en structuur en veiligheid. Kinderen kunnen er een aantal jaren blijven wonen en opgroeien in een omgeving die snel vertrouwd voor ze zal worden. Soms blijven kinderen er wonen tot ze zelfstandig en op zichzelf  kunnen gaan. Een (echt)paar, de gezinshuisouders, verzorgt de opvoeding en de begeleiding. De kinderen zijn uit huis geplaatst, bijvoorbeeld door problemen in het gezin.

Een gezinshuis is een veilige plek voor kinderen.

Het is voor de kinderen belangrijk dat zij een band krijgen met de gezinshuisouder en de andere kinderen.