Gezinshuis Saasveld

Ons gezinshuis heeft als sterke kanten de stabiliteit en continuïteit van een ''normaal'' gezin. Ons gezinshuis biedt de kinderen ruimte om zich te ontwikkelen door middel van veiligheid, positieve aandacht en structuur (welke voor ons normale leefregels zijn.) Kinderen kunnen spelen en leven zonder zich zorgen te hoeven maken over volwassen zaken. Het dorpse leven is hier een belangrijk onderdeel in. Wij merken dat kinderen hierdoor weer kind kunnen zijn. Wij willen op deze manier de kinderen de veiligheid van een "gewoon" gezin laten ervaren. Er ontstaat een gevoel van saamhorigheid door met elkaar samen te leven en iedereen daarin verantwoordelijkheden te geven.

Ook de ouders van Monique hebben een belangrijke plek in ons gezinshuis naast allerlei hand en span diensten zijn zij een opa en oma voor alle kinderen.

Als laatst maar zeker niet de onbelangrijkste hebben de ouders (als dit mogelijk is) van de kinderen een plek in ons gezinshuis

Vanuit deze basis proberen we de kinderen normen en waarden bij te brengen, een gezond opgroei klimaat, en sociale contacten zijn daarbij heel belangrijk.